Πολλές φορές παρατηρούμε το αυτοκίνητό μας να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά ή να εμφανίζει «παράξενα» συμπτώματα. Διαβάστε τις πιο πιθανές βλάβες που μπορεί να σας συμβούν, που οφείλονται, αλλά και πως θα τις αντιμετωπίσετε.

ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΦΡΕΝΩΝ

Κατά τη διάρκεια της πέδησης, είναι πιθανόν να ακούγεται ένα σφύριγμα, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διαφοροποιείται και η αίσθηση των φρένων.

Τρόποι αντιμετώπισης

Στην παραπάνω περίπτωση, επιβάλλεται ο έλεγχος σε συνεργείο. Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η φθορά του υλικού τριβής η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε φθορά των δίσκων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

Ο συμπλέκτης του αυτοκινήτου είναι ένα αρκετά ευπαθές εξάρτημα και η πιθανότητα πρόωρης φθοράς του είναι αυξημένη. Τα σημαντικότερα προβλήματα, που παρατηρούνται, είναι η «άρνηση» της ταχύτητας να μπει, καθώς και η δυσκολία του αυτοκινήτου να ξεκινήσει.

Τρόποι αντιμετώπισης: Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το πρόβλημα είναι το ίδιο και οφείλεται στη φθορά του δίσκου σύμπλεξης. Η αντικατάστασή του, σε συνεργείο, θα επαναφέρει το αυτοκίνητο στην αρχική του κατάσταση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Στην περίπτωση που, γυρνώντας το διακόπτη εκκίνησης του αυτοκινήτου, ακούγεται ένας άγριος θόρυβος και ο κινητήρας δε μπορεί να εκκινήσει, τότε πρέπει να γίνει έλεγχος της μπαταρίας, καθώς αυτή ενδέχεται να χει υπερβεί την προτεινόμενη ημερομηνία αντικατάστασης ή να έχει αποφορτιστεί. Πρέπει να γίνει καθαρισμός της μίζας από σκόνες, που μπορεί να έχουν μαζευτεί και να καθιστούν την εκκίνηση αδύνατη ή να υπάρχει βλάβη στη μίζα οπότε να χρειάζεται αντικατάσταση.

ΈΝΤΟΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΟΥΣ

Εάν, κατά την κίνηση του αυτοκινήτου, ακούγεται ένας έντονος θόρυβος από την πλευρά των τροχών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει προκληθεί ζημιά σε κάποιο ρουλεμάν. Τρόποι αντιμετώπισης Τα ρουλεμάν δέχονται μεγάλες πιέσεις, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, κυρίως από τις πλάγιες δυνάμεις, που εμφανίζονται. Η φθορά τους, εφ όσον εντοπιστεί εγκαίρως, δεν είναι ανησυχητική, ωστόσο η αντικατάστασή τους είναι επιβεβλημένη.

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ένας μεταλλικός ήχος από την ανάρτηση, όταν το αυτοκίνητο κινείται σε ανώμαλο οδόστρωμα, υποδηλώνει φθαρμένη ανάρτηση, ενώ λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που, ο ήχος αυτός οφείλεται σε χαλασμένα εξαρτήματα του συστήματος διεύθυνσης.

Τρόποι αντιμετώπισης Είναι πιθανόν το συγκεκριμένο πρόβλημα να μην είναι κάτι επείγον. Ωστόσο, ένας ευσυνείδητος και συνεπής οδηγός οφείλει να ζητήσει από το μηχανικό του, να ελέγξει το πρόβλημα, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Πηγή: http://www.autotriti.gr/