Το σύστημα πέδησης είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ασφάλειας σε οποιοδήποτε όχημα. Tα υλικά που προκαλούν τριβές όπως είναι τα δισκόφρενα και τα τακάκια είναι αναγκαίο να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενδεχομένως να αντικαθίστανται καθώς υπόκεινται σε φθορά. 

Για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα πέδησης λειτουργεί σωστά, τα τακάκια και οι δίσκοι φρένων πρέπει να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό συμβαίνει γιατί η τριβή που δημιουργείται στα φρένα του οχήματος, προκαλεί φθορά τόσο στα τακάκια όσο και στους δίσκους φρένων.  

Για να προστατευθεί η κατάσταση λειτουργίας του συστήματος πέδησης, οι δίσκοι των φρένων και τα τακάκια των φρένων, όταν έχουν φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο φθοράς, πρέπει να αντικαθίστανται.

Το ελάχιστο πάχος υποδεικνύεται πάνω στους δίσκους των φρένων, ενώ τα τακάκια φρένων διαθέτουν συνήθως αισθητήρα φθοράς που σηματοδοτεί οτι πρέπει να γίνει αντικατάστασή τους. 

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τα φρένα σας κάθε 15.000 / 20.000 χιλι'ομετρα, αλλά ένα check-up θα πρέπει να εκτελείται αμέσως εάν το όχημα παρουσιάζει σημάδια δόνησης.

Οι κύριες ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι οι δίσκοι φρένων ή τα τακάκια έχουν φθαρεί είναι:

• άναμα λυχνίας ειδοποίησης
• θόρυβος κατά  την πέδηση
• παρουσία  δονήσεων
• ενδείξεις υπερθέρμανσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η στάθμη του υγρού φρένων μπορεί επίσης να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ρυθμό φθοράς των δίσκων των φρένων. Όταν τα τακάκια και οι δίσκοι φθείρονται, το μικρό έμβολο της δαγκάνας στα φρένα αναγκάζεται να μετακινηθεί περαιτέρω, προκειμένου να αντισταθμίσει την απώλεια του δισκόφρενου ή / και του  πάχους του, έτσι απορροφάται μεγαλύτερη ποσότητα του υγρού φρένων και ανάβει η κατάλληλη προειδοποιητική λυχνία στο ταμπλό. 

Προτείνοντα τα τακάκια και οι δίσκοι της BREMBO καθώς αποτελούν τον ιδανικότερο συνδυασμό για το αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο δυνατόν φρενάρισμα, στις μικρότερες δυνατές αποστάσεις, σε οποιεσδήποτε οδικές συνθήκες.

Η σειρά καλύπτει με μια εκτενή γκάμα, περίπου 1,100 κωδικών, σχεδόν το 98% των οχημάτων που κυκλοφορούν σήμερα στην Ευρώπη. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τον προμηθευτή, δουλεύοντας με τους κορυφαίους κατασκευαστές οχημάτων παγκοσμίως.

Στο βίνετο προβάλονται λεπτομέρειες σχετικά με τα aftermarket προϊόντα της Brembo.